Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb działania

Dyrektor Poradni kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Regulamin Rady Pedagogicznej dostępny w dziale Rada Pedagogiczna.

W Poradni działa Zespół Orzekający, wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2017 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Warzecha
Ilość wyświetleń: 700
24 stycznia 2017 09:14 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 09:00 Robert Warzecha - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl