Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Przyjmowanie klientów

Z różnych form pomocy Poradni mogą korzystać:

  • uczniowie szkół mających siedzibę w rejonie działania Poradni, ich rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele,
  • dzieci uczęszczające do przedszkoli, mających siedzibę w rejonie działania Poradni,ich rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele,
  • dzieci nieuczęszczające do przedszkoli, ale zamieszkałe w rejonie działania poradni, ich rodzice / prawni opiekunowie.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

O udzielenie określonej formy pomocy wnioskuje rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, a w przypadku zadań realizowanych na terenie przedszkola/szkoły/placówki wnioskuje ich dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami

Wizytę w poradni można umówić w następującej w formie:

  • telefonicznie pod nr tel. 77 482 12 26
  • osobiście w sekretariacie placówki w godzinach jego pracy.
  • Sekretariat poradni pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30 – 17.00 oraz w piątek w godzinach 7.30-15.00

Klient jest umawiany do właściwego specjalisty na najbliższy wolny termin wizyty lub inny, dogodny dla niego, w godzinach pracy poradni.

Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2017 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Warzecha
Ilość wyświetleń: 708
02 lutego 2017 08:50 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 09:42 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 09:02 Robert Warzecha - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl