Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Organizacja

Organami Poradni są:

  • Dyrektor Poradni
  • Rada Pedagogiczna

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, realizującym zadania wynikające ze statutu. W jej skład wchodzą wszyscy specjaliści zatrudnieni w poradni.

Szczegółowe kompetencje organów Poradni określa Statut Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Szczegółową organizację poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny. Arkusz opracowywany jest przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem planu pracy oraz planu finansowego poradni. Arkusz organizacyjny opiniuje Kurator Oświaty. Zatwierdza go organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja danego roku.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2017 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Warzecha
Ilość wyświetleń: 779
26 stycznia 2017 10:11 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 08:32 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 08:31 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl